Surâsul Albastru

Surâsul Albastru – însoțitorul copiilor diagnosticați cu autism!


Archive for the ‘proiecte de viitor’ Category

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PROIECT POS-DRU

Asociația nonguvernamentală “Surâsul albastru” cu sediul în Iași, str. C.A. Rosetti nr. 12, jud. Iași, intenționează stabilirea unui parteneriat în scopul elaborării, depunerii spre finanțare și implementării unui proiect în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale, conform calendarului orientativ al lansării […]

1 Comment

Conferința Națională “Dimensiuni actuale în terapia comportamentală-aplicată (ABA)” – 14-15 octombrie 2013, Iași

Titlul proiectului: Dimensiuni actuale în terapia comportamentală-aplicată (ABA) Perioada proiectului: 14-15 octombrie 2013 Locul de desfășurare: Iași, Universitatea Petre Andrei, Aula Magna a Universității Petre Andrei Motivație: Grupul de inițiativă al proiectului a identificat necesitatea stakeholderilor din comunitate care au contact cu persoane cu TSA de a se updata din punct de vedere informațional la noutățile […]

1 Comment
Rss Feeds