Asociația nonguvernamentală “Surâsul albastru” cu sediul în Iași, str. C.A. Rosetti nr. 12, jud. Iași, intenționează stabilirea unui parteneriat în scopul elaborării, depunerii spre finanțare și implementării unui proiect în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale, conform calendarului orientativ al lansării […]