Investeşte în oameni! Fondul Social European Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: „VAST-Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine” Solicitant: Direcția de Asistență Comunitară Iași Contract nr. POS DRU/168/6.1/S/145566 Asociația “Surâsul […]