Investește în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: „VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine” Beneficiar: Direcția de Asistență Comunitară Iași Contract POSDRU/168/6.1/S/145566 ANUNȚ ASOCIATIA SURASUL ALBASTRU, cu sediul în […]