Investeşte în oameni!
Fondul Social European
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013
Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: „VAST-Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine”
Solicitant: Direcția de Asistență Comunitară Iași
Contract nr. POS DRU/168/6.1/S/145566

Asociația “Surâsul Albastru” Iași, în parteneriat cu Direcția de Asistență Comunitară Iași, anunță lansarea procedurii de selecție a grupului țintă/beneficiarilor pentru un program de formare și ocupare profesională care se va derula în cadrul proiectului POS DRU/168/6.1/S/145566 cu titlul „VAST-Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine”.

Proiectul, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, AP6, DMI 6.1, cofinanţat din Fondul Social European, se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de 15.10.2014.

Obiectivul general al proiectului este constituit de integrarea/reintegrarea pe piața muncii a a grupurilor vulnerabile expuse riscului de excluziune socială, de facilitarea accesului la noi servicii de sănătate și educație și de valorificare a forței de muncă a persoanelor cu dizabilități.
Activitățile principale vor consta în informarea și consilierea profesională a persoanelor recrutate, formarea și integrarea lor profesională la locul de muncă, programul adresându-se unui număr de 2 persoane de sex feminin, 3 persoane din familii cu peste doi copii și 16 persoane cu dizabilități, persoane care vor beneficia de subvenții pe întreaga durată de desfășurare a proiectului.

Criterii de participare:
– reședința în localitatea Rediu, județul Iași (pentru un număr de 12 persoane);
– reședința în localitatea Iasi, județul Iași (pentru un număr de 9 persoane);
– absolvenți de liceu;
– vârstă compatibilă cu încadrarea în muncă;
– actul din care să rezulte starea sănătății beneficiarului și faptul că acesta este apt să urmeze activitățile programului;
Actele necesare înscrierii vor fi comunicate înainte de confirmarea participării la interviul care va avea loc în data de 28.10.2014, ora 10, la sediul Asociației Surâsul Albastru, Iași, Aleea Sucidava, incinta PT 13 – Dacia.

Pentru informații suplimentare și înscriere, vă rugăm să vă adresați la:

e-mail: office@surasulalbastru.ro; fpricope@gmail.com
Telefon: 0751327348