Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: „VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine”

Beneficiar: Direcția de Asistență Comunitară Iași

Contract POSDRU/168/6.1/S/145566

 

Asociația Surâsul Albastru cu sediul în Iași, în calitate de partener, vă invită să participați în perioada 27.10.2014 – 02.11.2014,  la procesul de selecţie al grupului ţintă în cadrul  proiectului „VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine”.

Pentru atingerea obiectivului general al proiectului – facilitarea accesului pe piața muncii din regiunea Nord-Est și regiunea București-Ilfov a persoanelor din grupurile vulnerabile, în general, și a persoanelor cu dizabilități, în special, și promovarea unei societăți incluzive și coezive, este organizată selecția unui număr de 22 persoane, din care:

– 6 persoane cu dizabilități (în baza unui document valabil emis de comisia de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap, de o comisie de expertiza a capacității de muncă, de o altă comisie medicală de evaluare sau un medic sau psiholog);

3 membri ai unor familii cu mai mult de doi copii (să aibă cel puțin 3 copii în întreținere, să beneficieze de o măsură de protecție specială privind alocația suplimentară pentru familii cu mai mulți copii);

10 persoane de sex feminin care să se afle în situații de risc din punct de vedere social (declarație proprie răspundere);

3 persoane care trăiesc din venitul minim garantat (adeverință).

Selecția participanților se face în ordinea primirii aplicațiilor, în limita locurilor disponibile și a conformității documentelor depuse.

În vederea participării la procedura de selecţie, persoanele interesate trebuie să transmită documentele la adresa fpricope@gmail.com până la data de 02.11.2014

Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale nu vor fi luate în considerare.