Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: „VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine”
Beneficiar: Direcția de Asistență Comunitară Iași
Contract POSDRU/168/6.1/S/145566

ANUNȚ

ASOCIATIA SURASUL ALBASTRU, cu sediul în Iasi, str.Frederich nr.14, în calitate de beneficiar/partener în cadrul proiectului „VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine” aduce la cunostinta peroanelor din grupul tinta al proiectului ca sint rugate sa depuna la secretariatul institutiei toate actele in vederea angajarii, respectiv: copie carte de identitate, cazier judiciar, adeverinta medicala, copie de pe actele de studii.Actele vor fi depuse pina cel tirziu, vineri 03.04.2015, ora 17:00.

Presedinte,
Sinziana Panaite Munteanu