Rectorii Universităţilor Bucureşti, „Babeş-Bolyai”din Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara şi„Alexandru Ioan Cuza”  din Iaşi, membre ale Consorţiului Universitaria, au decis, în urma ultimei întruniri, înfiinţarea unor cursuri/programe postuniversitare/masterale pentru specializarea absolvenţilor de Psihologie, Psihopedagogie şi Asistenţă Socială în terapie comportamentală.

Aceste programe urmăresc specializarea absolvenţilor în terapie comportamentală, în special în ceea ce priveşte problemele persoanelor cu autism.

U-PLAYMATACTIONSHOT1

 

 

 

 

 

 

 

Standarde ocupaţionale pentru formarea psihologilor.

Specialiştii Centrului Naţional de Sănătate Mintală, alături de reprezentanți ai Colegiului Psihologilor, lucrează la standardele ocupaționale pentru formarea psihologilor. Ei au identificat trei tipuri de programe: cursuri de formare continuă cu durata de 3-6 luni, cursuri postuniversitare  de formare continuă cu durata de un an şi cursuri masterale de formare complementară cu durata de doi ani. Printre ei se află şi terapeutul Cristina Maria Nedelcu, pe care am avut-o ca oaspete la Asociaţia “Surâsul Albastru”.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin Contractul-cadru, a reglementat condiţiile de decontare a terapiilor cognitiv-comportamentale pentru persoanele diagnosticate cu Tulburări din Spectrul Autist. Mai mult, serviciile conexe actului medical au crescut de la 90 de puncte la 150 de puncte, persoanele cu TSA putând să beneficieze de un număr mai mare de terapii decontate. În anul 2014, conform statisticilor, doar 15% din totalul sumelor alocate de CNAS  au fost decontate. De asemenea, Colegiul Psihologilor certifică faptul că nu există psihologi acreditaţi pe terapie comportamentală pentru persoanele diagnosticate cu TSA.

În discuțiile avute cu domnii rectori ai celor patru universităţi, Prof. Univ. Dr. Mircea Dumitru, Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop, Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea, Prof. Univ. Dr. Vasile Işan, domniile lor au identificat oportunitatea de a dezvolta cursuri postuniversitare/masterale pentru specializarea absolvenţilor în terapie comportamentală.

Astfel, la întâlnirea Consorţiului Universitaria, din perioada 13-14 noiembrie, s-a decis adaptarea formării profesionale continue și complementare a psihologilor, psihopedagogilor și asistenților sociali pentru evaluarea și intervenția persoanelor diagnosticate cu Tulburări din Spectrul Autist. În acest moment, România are nevoie de cel puţin 1.000 de persoane specializate în terapie comportamentală.

autism-treatment

 

 

 

 

 

 

8.000 de copii diagnosticaţi cu autism

În ţara noastră, la ora actuală, există aproximativ 8.000 de copii diagnosticaţi cu Tulburări din Spectrul Autist, înregistraţi în sistem. 47.367 de copii și adolescenți cu tulburări de sănătate mintală din România reprezintă tot atâtea familii care se confruntă cu problemele grave ale sănătății și non-incluziunii. Toate aceste cifre pot părea reduse la scară naţională dar, când specialiştii şi cercetătorii afirmă că o persoană dintr-o sută este atinsă de Tulburări din Spectrul Autist, cifrele capătă o altă dimensiune şi îi pun pe gânduri pe cetăţenii cu conştiinţă.

Luând măsuri cât mai curând, nu rezolvăm doar situația precară și incertă a copiilor si adolescenților cu Tulburări din Spectrul Autist/Tulburări de Sănătate Mintală, ci venim şi în sprijinul tinerilor, care odată licențiați, vor putea profesa în domeniu.