DECIZIA Nr. 239/din 13.03.2020

 

ASOCIATIA SURASUL ALBASTRU, persoana juridica romana recunoscuta ca fiind de utilitate publica cu sediul in IASI, str. Sucidava  nr.6 , inregistrata in Registrul Asociatiilor si fundatiilor sub nr. 9/A 27.01.2012 Cod de inregistrare fiscala 29848620 ,  telefon 0744/645.304, e-mail: surasulalbastru@gmail.com, reprezentata prin NICHITA MADALINA RUXANDRA in calitate de Presedinte.

Având în vedere prevederile art. 33 din Decretul Presedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

 

Cu luarea în considerare a prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, precum și cele ale Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă


DECIDE:

 

Art.1. (1) Începând cu data de 16.03.2020 se instituie pentru personalul asociatiei obligativitatea desfășurării activității în principal  prin intermediul mijloacelor de tehnologia informației și comunicațiilor, de la domiciliul sau reședința acestora (telemuncă).

(2) De la prevederile alineatului 1 sunt exceptați salariații care desfășoară activitatea de H.R., respectiv cei din cadrul Departamentului Contabilitate, Presedinte, Vicepresedinte.

 

Art. 2. Măsura dispusă la art. 1 va dura pe toată perioadă cât este decretată starea de urgență, aceasta putând fi prelungită ulterior, în condițiile în care situația de fapt care a generat-o va impune acest lucru.

 

Art. 3. Departamentul IT se va asigura de faptul că salariații vor beneficia de echipamentul tehnic necesar pentru desfășurarea activității la domiciliu.

Angajatii vor respecta politicile interne de IT si Securitate cibernetica si securitatea datelor pentru îndeplinirea activității, vor verifica și întreține echipamentul de muncă necesar, vor face setările indicate de către angajator pentru desfășurarea activității și le vor utiliza în condițiile stabilite de comun de angajator.

 

Art. 4. Salariații afectați de această măsură vor primi instrucțiuni specifice și adecvate cu privire la regulile minimale de sănătate și securitate în muncă incidente specifice pentru această modalitate de desfășurare a activității.

Angajații își vor desfășura activitatea cu respectarea dispozițiilor privind obligațiile lucrătorilor, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 319/2006 securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă și ale Regulamentului intern.

 

Art. 5.  Asociatia are dreptul să controleze activitatea salariaților pe toată durata programului de lucru, în principal prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică (telefon, e-mail, etc).

Art. 6. Compartimentul Resurse Umane, IT, precum și celelalte compartimente implicate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

                                                                             

ASOCIATIA SURASUL ALBASTRU – IASI 

                                                        

PRESEDINTE

NICHITA MADALINA RUXANDRA