Surâsul Albastru este o asociație nonguvernamentală, cu personalitate juridică română, înființată în 2012.

Asociația Surâsul Albastru este însoțitorul copiilor care se confruntă cu o tulburare din spectrul autist, în lunga încercare de a reclădi, din piese mici, un univers comun, din care noi toți facem parte.

Misiunea Surâsul Albastru  este aceea de a implementa cele mai moderne și eficiente modalităţi de îngrijire, educaţie, orientare și formare a persoanelor cu autism, pentru valorificarea şi dezvoltarea maximă a potenţialului lor,  în vederea integrării acestora în comunitate și a unei vieţi independente. De asemenea, Asociația iși propune soluționarea problemelor care țin de conștientizare, informarea corectă și schimbări legislative în susținerea drepturilor persoanelor cu autism.

Viziune - schimbarea percepției la nivel de societate a ideei de autism asociată unei persoane condamnată pe viață, în autism – persoana specială cu posibilitatea de integrare și autonomie, care poate aduce contribuții comunității în care trăiește.